Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Kartou pro rok 2023 je tarotová karta KRÁL PENTAKLŮ:

tarotova karta

Karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Tato tarotová karta náleží ke Dvorním kartám

Následující řádky píši opět jako vysvětlení kolektivní energie, tedy toho, co je všude mezi námi, toho, co vévodí našemu kolektivu, našemu společenství. Představit si tuto energii můžeme jako vzduch, který všichni vydechujeme a vdechujeme neustále dokola, aniž bychom si tuto skutečnost nějak více uvědomovali. Proto se vše týká každého jedince. Ale i v této kolektivní energii má každý jedinec veliký vliv, a to hlavně na svůj život, na svůj postoj k životu, na své vnímání a na své každodenní rozhodování. Kolektivní energie je tedy něco, co se nás týká, aniž bychom si to víc připouštěli. Všichni jsme jedno. Nemá smysl se od ní distancovat, ale vždy záleží na našem postoji k ní a na našem rozhodnutí, jak s ní každý z nás naloží.

Začátek energií, které přináší nový rok, započal již během podzimu. Ten byl do značné míry velmi čisticí pro mnohé z nás. Pravý vstup do nového roku nás ale energeticky čeká až ve druhé polovině ledna. Tam se přechodová energie roku 2023 projeví nejsilněji. Není tedy vůbec žádoucí na sebe nikterak tlačit a uzavírat a ukončovat své záležitosti. Nebude nám to ani dovoleno začátkem roku.

Rok 2023 bude rokem točícím se okolo peněz, splátek, výdělků, hospodaření a jakékoliv energie s tím spojené. Peníze potečou, ale ve většině případů špatným směrem. Mnohým lidem to přinese trápení a strach. Dvacet trojka nás přichází učit zdravému pohledu na finance a určité zodpovědné finanční gramotnosti. Toto téma se týká nás všech, tedy i těch, kteří s penězi neměli doposud problémy. Mění se hospodaření s penězi ve světě, v každé zemi, energie peněz a moci se vyvíjí a přesouvá, a je proto třeba začít i jinak přemýšlet a jinak se chovat.

Dalším tématem bude pohyb, určitá změna, přesun. Můžeme to vnímat přeneseně, kdy půjde o mentální posun, transformaci a pohyb jako vývoj vpřed, ale zároveň půjde i o stěhování, ukončování a započínání, opuštění a hledání nového.

Během tohoto roku se bude zdát, že nic není snadné. To souvisí s klasickou „sedmičkovou cestou“ (součet čísel 2023), která nás nutí jít po těžších cestách. Zrovna tak jako princ musí překonat sedmero hor, řek a pobít sedmihlavou saň, než dojde ke své vytoužené. I my se budeme mít tendenci vydávat po náročnějších cestách svých životů. Půjde o kolektivní pnutí, které ucítíme, a které nás právě k takovým cestám bude navádět. Je jen na nás samých, zda vykročíme právě takovým směrem. Snažme se nebýt zbrklými ve svých krocích a rozvažovat. Sedmička je i číslem intuice, věřme té své.

Bude víc než kdy jindy platit, že v jaké energii a v jakých myšlenkách budeme, přesně tam nás to stáhne. Jinými slovy vytváříme si každý svou vlastní realitu díky svému myšlení, úvahám, díky zprávám, které na sebe necháváme působit, a díky lidem okolo nás. Zvažme proto své zdroje a své nastavení. Například v kategorii financí se mohou dostávat jednomu odměny a dary, druhému finanční problémy a úzkosti spojené s výdělky. Půjde jen o naše nastavení.

Král pentaklů má rád jistotu, stabilitu a disciplínu. Miluje mít přehled nad situací a rád má věci pod kontrolou. I takové pocity můžeme během roku pocítit. Negativním aspektem této tarotové dvorní karty bývá chamtivost a touha po penězích. A tyto aspekty spadají pod téma celého roku. Také bývá příznačné, že pokud se pod nadvládou této karty cítíme zklamaní okolnostmi, můžeme se ještě více upínat na práci a zisky s ní spojené. Zapomínali bychom poté na odpočinek a na vychutnání si odměn. A tyto dva pilíře jsou nesmírně podstatné na cestě k jistotám.

Zajímat se můžeme více o to, jak správně využít svůj čas, jak investovat do sebe a jaké jsou naše ceny a hodnoty. Pokud se chystáme podnikat nebo spustit nové projekty, je třeba jít dle své intuice a mít vše dobře spočítané. Pak přijde veliký úspěch.

Stále dost z nás bude mít tendenci jen komentovat okolní dění a zoufat. Energie jsou těžké a budou, na to je třeba se připravit. Správné nastavení nám pomůže naše záležitosti řešit. Stále se pohybujeme v omezujících vzorcích, které je potřeba už rozpustit. Co jsme ochotni pro to udělat? Král pentaklů se stal tak postaveným jen díky své víře a píli. Hledá vždy cesty, jak věci řešit. Nemluví o tom špatném, nečeká na záchranu zvenčí, jedná. A vibrace roku 2023 přinášejí sílu těm, kteří právě jednají, hledají nové způsoby a věří v sebe. Takoví z nás budou obdařeni energií a neuvěřitelnou sílou.

Nadcházející rok přinese mnohé vystřízlivění. Bortí se důvěra, vztahy a bortí se víra… Vibrace nového roku jsou velmi silné. Hlavní trhliny pocítíme právě ve výše popsaných financích a dále ve zdravotnictví. Králi pentaklů hrozí, že moc dlouho sedí na místě a nekontroluje, jen slepě důvěřuje a užívá si svého právem získaného místa. Tarotová karta spadá pod Býka a s tím je spojeno jisté požitkářství a touha zakořenit a obklopit se tím hezkým. Mezitím se ale hnuly ledy a situace se mohla změnit. A tak tomu bude i v novém roce. Nemoci, průběhy onemocnění, nemocnice, doktoři. Toto téma se dává do pohybu a jeho vývoj se radikálně mění. Čekejme jisté vystřízlivění po notné dávce zklamání z této strany.

Vztahy mohou projít také formou čištění. Samota se dostává do vedení a bude třeba se s ní naučit pracovat. Jen slepě nezaplňovat ticho v momentě možnosti být sám se sebou. Více se budou vynořovat na světlo vztahy z kalkulu, prospěchářské vztahy a takové, kde setrváváme ze zvyku. Propasti mezi páry se budou zvětšovat. Tím vnímavějším se otevře i téma vlastní ceny a hodnoty v mezilidských vztazích. Díky takovému uvědomění může dojít právě k ukončení nebo minimálně ke změně chování.

Zkusme si vytyčit své pole působnosti. Nejdříve to vnější, kam patří práce, lidé okolo nás, volný čas. Ty se mohou měnit a vyvíjet a je to zcela v pořádku. A poté to vnitřní. Do toho patří hlavně náš vnitřní svět, naše já, naše přijetí samoty a nalezení naší jedinečnosti. Hlavně ale naše víra. Tedy čemu a v co věříme v této době. Vnitřní pole by mělo být pro nás svaté a stálé. I když se spousta věcí okolo nás může změnit, pokud máme svou víru, jsme nejsilnější. V co tedy věří každý z nás?

Děkuji Vám všem za projevenou důvěru, za Vaši práci na sobě samých a za to, že jste. Každý z Vás. Těším se na naše setkávání a přeji nám všem sílu a zdraví.

© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů